Kuldebro er et område med dårlig isolering

Tryktest

tryktest

HVAD ER EN TRYKTEST

En tryktest er en certificeret metode til måling af bygningers tæthed, kravet til nybyggeris tæthed kom 1. april 2006, og er gældende for alle opvarmede bygninger.
En trykprøvning viser hurtigt om bygningen er så tæt som den skal være. Luftskiftet gennem
utætheder i klimaskærmen må i henhold til bygningsreglementet 2010 (BR10) ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Kravet er kun gældende for nye bygninger. Ældre ejendomme ligger typisk på 3 – 3,5 l/s pr. m2. Mange går og regner med at bare man isolerer godt, så sparer man varme. Dette er rigtigt – hvis og når konstruktionerne er lufttætte, i isolering er det den STILLESTÅENDE luft der isolerer.
I forbindelse med energimærkninger er det ligeledes en stor fordel at kende lækagetallet, da en tæt bygning får et forbedret energimærke for den forbedrede tæthed.

Sammen med en termografisk måling kan der udarbejdes et præcist overblik over varmespildet.

Energimærkning

Som det er angivet ovenfor, får man et bedre energimærke hvis bygningen er tættere end de 1,5 l/s/m2 opvarmet etageareal, idet infiltrationen (den ukontrollerede luftstrøm) i energiberegningen kan nedsættes – efter hvilket lækagetal huset har. I Dansk Bygningstermografi er vi certificeret  til at foretage energimærkning - det vil sige vi er godkendte energikonsulenter, på både store og små bygninger

Ved gennemgangen af eksisterende bygninger laver energikonsulenten en energiberegning og en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.

Læs mere på tryktest.eu